1RU MKQ

  • 1RU QAM анализатор с облак, ниво на мощност и MER за DVB-C и DOCSIS, MKQ124

    1RU QAM анализатор с облак, ниво на мощност и MER за DVB-C и DOCSIS, MKQ124

    MKQ124 е мощен и лесен за използване QAM анализатор, предназначен да наблюдава и докладва здравето на цифровата кабелна и HFC мрежа.

    Той може непрекъснато да регистрира всички стойности на измерванията във файлове с отчети и да ги изпращаSNMPприхваща в реално време, ако стойностите на избраните параметри надхвърлят дефинираните прагове.За отстраняване на неизправности aWEB GUIпозволява отдалечен / локален достъп до всички наблюдавани параметри на физическия RF слой и DVB-C / DOCSIS слоеве.