Случай на проекта

#1: Типични приложения за OMG

1

#2: Типични приложения за MKQ

2

#3: Типични приложения за 5G малки клетки и 5G CPE

3

#4: Типични приложения за ZigBee Gateway

4

#5: Типични приложения на CM VPN за електроенергийна система

5

Ключови думи: VPN, KEPCO, DOCSIS, Резервно захранване, Изпращане на аларма

#6: Типични приложения на Wi-Fi клиент за робот/превозно средство

6

Ключови думи: AGV, ръка на робот, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi мост

#7: Типични приложения за 5G анализатор на сигнали

7

Ключови думи: 5G, анализатор на сигнали, заявка за базова станция, заключване на мрежата, декодиране на сигнали